Verordening Parkeren Helmond 2010

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Parkeren Helmond 2010
Citeertitel Verordening Parkeren Helmond 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp verkeer en vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Parkeerverordening 1998.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010 nieuwe regeling

01-12-2009

Gemeenteblad, 2009, 114

Raadsbesluit, 2009, 0956146