Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent kappen bomen Bomenverordening Lansingerland 2018

Geldend van 13-12-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lansingerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent kappen bomen Bomenverordening Lansingerland 2018
Citeertitel Bomenverordening Lansingerland 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2018-71375 exb-2018-71376 exb-2018-71377 exb-2018-71378 exb-2018-71379

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bomenverordening Lansingerland 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018 nieuwe regeling

29-11-2018

gmb-2018-266023

T18.11756