Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van Lochem met daarin regels voor uitvoering van de Jeugdwet (Verordening Jeugdhulp 2018)

Geldend van 13-12-2018 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van Lochem met daarin regels voor uitvoering van de Jeugdwet (Verordening Jeugdhulp 2018)
Citeertitel Verordening Jeugdhulp Lochem 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Verordening Jeugdhulp Lochem 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.9 van de Jeugdwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018 01-01-2024 nieuwe regeling

19-11-2018

gmb-2018-264657

Onbekend.