Uitvoeringsbesluit ligplaatsen vaartuigen 2018

Geldend van 13-12-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit ligplaatsen vaartuigen 2018

Het college van Alphen aan den Rijn;

Gelet op de artikelen 5:24b en 5:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Alphen aan den Rijn 2014;

besluit: vast te stellen het volgende:

Uitvoeringsbesluit ligplaatsen vaartuigen 2018

Artikel 1 Vaartuigcategorieën

1. Dit besluit heeft betrekking op de volgende categorieën van vaartuigen:

Categorie A:

Vaartuigen tot een lengte van 20 meter, inclusief pleziervaartuigen en ongemotoriseerde vaartuigen.

Categorie B:

Beroepsvaart van de klasse CEMT 0 tot en met II, met een lengte van 20 meter tot en met 55 meter.

Categorie C:

Beroepsvaart van de klasse CEMT III tot en met V, met een lengte van 56 meter tot en met 95 meter.

Categorie D:

Alle overige vaartuigen en drijvende inrichtingen, zeeschepen daaronder begrepen. De categorieën A tot en met C bepalen de maximaal toe te laten vaartuiglengte van deze categorie.

Categorie E:

Vaartuigen voor het beroepsmatig vervoeren van passagiers al dan niet met professioneel te exploiteren slaapaccommodatie.

2. Onder de in het eerste lid genoemde categorieën A tot en met E bedoelde vaartuigen behoren niet de woonschepen, die meer dan 14 dagen per jaar in een openbaar water liggen op dezelfde plaats of binnen een straal van 100 meter daarvan.

Artikel 2 Aanwijzen van ligplaatsen voor categorieën vaartuigen

1. Op de op bijlage 1 genoemde gedeelten van openbaar vaarwater, is het toegestaan met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen, met inachtneming van de daarbij behorende nadere regels en beperkingen:

a. Sloepenhaven Thorbeckeplein: Maximale afmeerlengte van 9 meter;

b. Ziendepark: Maximale afmeerbreedte van 6 meter;

c. Ziendepark: Maximale afmeerduur 3 x 24 uur;

d. Rijnhaven passanten ligplaatsen, Sloepenhaven Thorbeckeplein, Zegerplas, Lansing, Sluis Rijneveld, Sluis Rietveld: Maximale afmeerduur van zonsopgang tot zonsondergang.

2. Op de op bijlage 1 genoemde openbare vaarwateren is het alleen toegestaan een ligplaats in te nemen na totstandkoming van een huurovereenkomst hiervoor met de gemeente. (huurregeling is geldig)

3. Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel is niet van toepassing voor vaartuigen van categorie A, voor zover deze in eigendom zijn van de eigenaar van het onroerend goed, dat direct grenst aan het openbaar vaarwater, waarmee met dat vaartuig ligplaats wordt ingenomen in het betreffende openbaar vaarwater.

Artikel 3 Woonschip

Dit besluit heeft geen betrekking op gedeelten van het openbaar water, waar het innemen van een ligplaats een woonschip betreft, dat is toegestaan op grond van een onherroepelijk goedgekeurd bestemmingsplan.

Artikel 4 Inwerkingtreding van het besluit

Dit besluit treedt inwerking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Alphen aan den Rijn, 4 december 2018,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. P.D. Wekx MBA, mr. drs. J.W.E. Spies

Bijlage 1 – Overzicht aangewezen ligplaatsen

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

1.

Jachthaven Heimanswetering

Alphen aan den Rijn

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

2.

Rijnhaven

Alphen aan den Rijn

A,B,C,D en E

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

3.

Rijnhaven, passanten ligplaatsen

Alphen aan den Rijn

A

Van zonsopgang tot zonsondergang

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

4.

Sloepenhaven Thorbeckeplein

Alphen aan den Rijn

A

Van zonsopgang tot

Zonsondergang

Maximale afmeerlengte van 9 meter

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

5.

Steiger Oosterbegraafplaats

Alphen aan den Rijn

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

6.

Zegerplas

Alphen aan den Rijn

A

Van zonsopgang tot zonsondergang

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

7.

Zegerplas, Drijvende steiger

Alphen aan den Rijn

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

8.

Jachthaven Otwegwetering

Boskoop

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

9.

Lansing

Boskoop

A

Van zonsopgang tot zonsondergang

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

10.

Overslag

Boskoop

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

11.

Sluis Rijneveld

Boskoop

A

Van zonsopgang tot zonsondergang

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

12.

Burgemeester Warnaarkade en Kastanjelaan

Hazerswoude-Dorp

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

13.

Noorddijk

Hazerswoude-Dorp

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

14.

Sluis Rietveld

Hazerswoude-Dorp

A

Van zonsopgang tot zonsondergang

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

15.

Zuiddijk

Hazerswoude-Dorp

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

16.

Lagewaard

Koudekerk aan den Rijn

A

Huurregeling is geldig

afbeelding binnen de regeling

nr.

Naam ligplaats

Plaats

Toegestane categorieën vaartuigen

Nadere regels en beperkingen

17.

Ziendepark

Zwammerdam

A, D

1. Maximaal 3 x 24 uur

2. Maximale afmeer- breedte van 6 meter

afbeelding binnen de regeling