Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018

Geldend van 11-12-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Maassluis
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Citeertitel Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen en Schiedam. Deze regeling vervangt de Verordening Maatschappelijke Participatie Kinderen MVS 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2018 01-01-2018 nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-261633

Onbekend.