Handboek kabels en Leidingen gemeente Asten 2018

Geldend van 06-12-2018 t/m heden

Intitulé

Handboek kabels en Leidingen gemeente Asten 2018

Ondertekening

Het college van burgemeester en wehouders van de gemeente Asten

Besluit:

Het handboek kabels en Leidingen van gemeente Aten 2018 vast te stellen en gelijktijdig het Handboek Kabels en Leidingen 2015 in te trekken en

dit besluit in werking te laten treden op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Besloten in de vergadering van 7 augustus 2018

College van burgemeester en wethouder van Asten

mr. W.M.A. Verberkt

secretarit

mr. H.G. Vos

burgemeester

Handboek kabels en leidingen gemeente Asten 2018