Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

Geldend van 06-12-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

Het MT van de gemeente Asten;

gelet op de Bevoegdhedenregeling gemeente Asten 2018 en artikel 2.1 van de CAR-UWO, artikel 231, tweede lid onderdelen b en c van de

besluit:

voor de

leges,

eenmalig aansluitrecht riolering,

lijkbezorgingsrechten,

marktgelden en

afvalstoffenheffing (uitsluitend voor het kalenderjaar 2018)

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid onderdeel b en c van de Gemeentewet (de heffings- en invorderingsambtenaar), de volgende gemeenteambtenaar:

-de teamleider Financiën.

Dit besluit treed in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2018. Op deze datum komt het aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen van 7 december 2017 te vervallen.

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar achterblijvende heffingen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de MT vergadering van 3 juli 2018.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

MT