Regeling vervallen per 05-08-2023

NOTA INVESTERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID 2018 BRUMMEN

Geldend van 01-01-2018 t/m 04-08-2023

Intitulé

NOTA INVESTERINGS- EN AFSCHRIJVINGSBELEID 2018 BRUMMEN

Kenmerk Z003597/D283888

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 04 september 2018 met kenmerk 283879;

Gehoord het behandeladvies van het forum Begroting van 11 oktober 2018;

HEEFT BESLOTEN:

1. De nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2018 en de daarin opgenomen afschrijvingstabel vast te stellen,

2. Een restwaarde van 25% van de WOZ-waarde toe te passen voor de in het voorstel genoemde kantoorpanden en onderwijs-/welzijnsgebouwen en als basis uitgaan van de WOZ waarde per 1-1-2018. Voor het nieuwe gebouw MFC Lorentzstraat uitgaan van de WOZ waarde per 1-1-2019.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 01 november 2018.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier a.i., H.C. Veraart

De voorzitter A.J. van Hedel