Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2019 gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2019 gemeente Utrecht
Citeertitel Verordening Toeristenbelasting 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening Toeristenbelasting 2019
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 224 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2023 Gewijzigde regeling

21-11-2019

gmb-2019-309329

Onbekend.
01-01-2019 01-01-2020 Gewijzigde regeling

23-11-2018

gmb-2018-253243

Onbekend.