Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2019
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening afvalstoffenheffing gemeente Utrecht 2019
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 gewijzigde regeling

23-11-2018

gmb-2018-253156

Onbekend.