Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing Verordening rioolheffing 2019

Geldend van 04-12-2018 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing Verordening rioolheffing 2019
Citeertitel Verordening rioolheffing 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening rioolheffing 2018. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2018 01-01-2024 nieuwe regeling

15-11-2018

gmb-2018-251218

102392