Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone verordening BIZ Deurne Centrum eigenaren 2019-2023

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Deurne
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deurne houdende regels omtrent de bedrijveninvesteringszone verordening BIZ Deurne Centrum eigenaren 2019-2023
Citeertitel verordening BIZ Deurne Centrum eigenaren 2019-2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de Wet is gebleken. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 aanhangig

18-09-2018

gmb-2018-250300

55b