Regeling vervallen per 01-01-2019

Legesverordening Limburg 2019 met bijbehorende Tarieventabel 2019

Geldend van 23-11-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Legesverordening Limburg 2019 met bijbehorende Tarieventabel 2019
Citeertitel Legesverordening Limburg 2019
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp PB no. 101-2018
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105, eerste lid, van de Provinciewet
  2. artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet
  3. artikel 220 van de Provinciewet
  4. artikel 223 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-2018 01-01-2019 Nieuwe regeling

09-11-2018

prb-2018-8639

PB no. 101-2018