Regeling vervallen per 01-01-2019

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019

Geldend van 24-11-2018 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019
Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-247087.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2018 01-01-2019 Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-248678

18INT02519