Welstandsnota 2012

Geldend van 13-09-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Welstandsnota 2012
Citeertitel Welstandsnota 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Ruimte en infrastructuur
Externe bijlagen exb-2018-67220 exb-2018-67221 exb-2018-67222 exb-2018-67223 exb-2018-67224 exb-2018-67225 exb-2018-67226 exb-2018-67227 exb-2018-67228 exb-2018-67229 exb-2018-67230 exb-2018-67231

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is op 6 september 2012 bekendgemaakt in huis-aan-huisblad De Langstraat en op 13 september 2012 in werking getreden.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-09-2012 Nieuwe regeling

28-06-2012

gmb-2018-248366

Onbekend.