Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Geldend van 24-12-2004 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.