Vaststelling en bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2019

Geldend van 21-11-2018 t/m heden

Intitulé

Vaststelling en bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds boekjaar- en projectsubsidies 2019

Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 oktober 2018, met het besluitnummer PZH-2018-660186372

Gelet op Artikel 105, 143, 145, 193 t/m 195 van de Provinciewet en artikelen 7, 22 en 23 van het besluit en verantwoorden provincies en gemeenten en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).

Besluiten:

Vast te stellen de begroting 2019;

Met betrekking tot de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2019

In te stemmen met aanpassing en bijstelling van de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds in de begroting, te weten

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de gemeente Westland voor een bedrag van € 147.000,

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de gemeente Den Haag voor een bedrag van € 140.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Coöperatie Hoeve Biesland voor een bedrag van € 139.422;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor een bedrag van € 440.000;

 • De begrotingssubsidie aan de stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West voor een bedrag van € 20.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.272.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor een bedrag € 1.675.273;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de stichting Molenviergang Aarlanderveen voor een bedrag van € 22.500

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Kunstgebouw voor een bedrag van € 1.222.200;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP) voor een bedrag van € 30.555;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Zuid-Hollandse Popunie voor een bedrag van € 127.313;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland voor een bedrag van € 23.648;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland voor een bedrag van € 203.700;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan Probiblio voor een bedrag van € 5.042.640;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Stichting Biobased voor een bedrag van € 242.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen voor een bedrag van € 175.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Parkschap De Biesbosch voor een bedrag van € 412.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde voor een bedrag van € 418.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland voor een bedrag van € 153.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland voor een bedrag van € 1.875.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg voor een bedrag van € 1.001.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Gemeente Pijnacker-Nootdorp voor een bedrag van € 278.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 voor de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Ridderkerk voor een bedrag van € 69.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor een bedrag van € 5 500.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon voor een bedrag van € 1.500.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor een bedrag van € 366.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan de gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 15.100.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Ministerie van I&W voor een bedrag van € 700.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan het Ministerie van I&W voor een bedrag € 2.600.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 voor het project Waste to Chemistry voor een bedrag van € 7.500.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan Regmed XB voor een bedrag van € 125.000;

 • De begrotingssubsidie 2019 aan Joulz Stoomnetwerken B.V. voor een bedrag van € 2.000.000;

 • In te stemmen met de aanpassing van de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen te weten:

 • Het subsidieplafond voor 1.6.42 subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland voor een bedrag van € 3.220.050;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.46 subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 voor een bedrag van € 1.440.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.47 Subsidieregeling Planvorming Bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 voor een bedrag van € 500.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland voor een bedrag van € 13.440.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.79 subsidieregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 voor een bedrag van € 7.000.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.76 subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 voor een bedrag € 8.482.500;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.74 subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 voor een bedrag van € 14.563.080;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.85 subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland voor een bedrag van € 1.000.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.82 subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland voor een bedrag van € 500.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.36 subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 voor een bedrag van € 3.302.602;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.42 subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland voor een bedrag van € 3.220.050;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.73 subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 voor een bedrag van € 350.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.77 subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland 2017 voor een bedrag van € 200.000.

Toelichting aanpassing begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2019

Op grond van artikel 5 lid 1 van de Algemene Subsidie Verordening Zuid-Holland 2013 stellen Provinciale Staten subsidieplafonds vast.

De subsidies zijn gebaseerd op grond van de volgende artikelen van de Algemene Subsidie Verordening Zuid-Holland 2013 (Asv);

Artikel 3 lid 1 en 2; Gedeputeerde Staten kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die passen binnen de programma’s die zijn opgenomen in de desbetreffende begroting;

Artikel 3, lid 4; Gedeputeerde Staten kunnen besluiten nemen betreffende verstrekking van begrotingssubsidies voor activiteiten die passen binnen de programma’s van de desbetreffende begroting .

Op 27 juni 2018 is door Provinciale Staten besloten (kadernota 2019-2022 zie statenvoorstel 7098) over de begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor de boekjaar- en projectsubsidies voor 2019.

In aanvulling en wijziging hierop worden begrotingssubsidies bijgesteld en voor subsidieregelingen van de boekjaar- en projectsubsidies betref deze wijziging de toevoegingen van subsidieplafonds.

Tabel1 Begrotingssubsidies 2019 (in €)

Programma doel

Naam instelling

Maximaal te subsidiëren bedrag in 2018

Besluit PS-vergadering van 27 juni 2018 om deze bedragen op te nemen in de begroting voor 2019

Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor 2019

Maximaal te subsidiëren in 2019 en op te nemen in de begroting voor 2019

1.1.

Gemeente Westland

147.000

147.000

 

147.000

1.1.

Gemeente Den Haag

140.000

140.000

 

140.000

1.1.

Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk

150.000

 

 

0

1.3.

Parkschap De Biesbosch t.b.v. beheer recreatiegebied

400.670

412.000

 

412.000

1.3.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer

270.888

278.000

 

278.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied

407.400

418.000

 

418.000

1.3.

Natuur-recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied

148.700

153.000

 

153.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland

1.827.426

1.875.000

 

1.875.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied

974.700

1.001.000

 

1.001.000

1.3.

Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta t.b.v. het beheer recreatiegebied

2.000.000

 

 

0

1.3

Stichting Wandelnet

51.990

 

 

0

1.3

Stichting Landelijk Fietsplatform

59.672

 

 

0

1.3

Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het fonds groenblauwe schoolpleinen

 

 

500.000

500.000

1.4

Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk

69.000

69.000

 

69.000

1.4

Stichting natuurmonumenten t.b.v. deelgebied Meijengraslanden

270.000

 

 

0

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. weidevogelkerngebied Commandeurspolder

750.000

 

 

0

3.5.

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. project Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

9.000.000

 

 

0

1.5.

Stichting voedselfamilies Zuid-Holland

200.000

 

 

0

1.5

Programma “Jong Leren Eten”

300.000

 

 

0

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

 

139.422

1.4.

Faunabeheereenheid Zuid Holland

405.000

440.000

 

440.000

1.5

Gemeente Midden-Delfland duurzaam boer blijven

695.000

 

 

0

1.5.

F Franzen t.b.v. Akkerbouw Innovatie en Kenniscentrum

780.000

 

 

0

1.5

Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon

 

 

1.500.000

1.500.000

2.1

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) t.b.v. duurzame bereikbaarheid

 

 

366.000

366.000

2.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand.

 

 

15.100.000

15.100.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. A20 Nieuwekerk a/d Ijssel-Gouda

 

 

700.000

700.000

2.1

Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15

 

 

2.600.000

2.600.000

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v. aansluiting A16 en de N3

########

 

 

0

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v. rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht

5.350.000

 

 

0

2.2.

Fietsersbond

43.000

 

 

0

3.1.

Innovation Quarter

2.772.250

2.022.000

+250.000 wordt 2.272.000

2.272.000

3.1.

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

 

242.000

3.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

200.000

175.000

 

175.000

3.1

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten t.b.v. SRON-gebouw

7.000.000

 

 

0

3.1

Gemeente Rotterdam t.b.v. Global Centre of Excellence Climate Adaption

250.000

 

 

0

3.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

 

7.500.000

7.500.000

3.1

Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde

 

 

125.000

125.000

3.2

Joulz Stoomnetwerk b.v.. te Rotterdamt.b.v. de realisatie van een open netwerk voor stoom

 

 

2.000.000

2.000.000

3.6.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

 

1.675.273

3.6

Stichting molenviergang Aarlanderveen

22.058

22.500

 

22.500

3.6.

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

 

1.222.200

3.6.

Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP)

30.555

30.555

 

30.555

3.6.

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

 

127.313

3.6.

Bevrijdingsfestival

23.648

23.648

 

23.648

3.6.

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

203.700

203.700

 

203.700

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West

20.000

20.000

 

20.000

3.7

Gemeente Rotterdam inzake bodemsanering Kralingse Plas

500.000

 

 

0

4.2.

Probiblio

5.042.640

5.042.640

 

5.042.640

Toelichting bijstelling begrotingssubsidies 2019.

Begrotingssubsidies zijn subsidies waar geen subsidieregeling aan ten grondslag ligt. Deze worden verleend op basis van art. 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht;

Begrotingssubsidies worden voor de betreffende organisaties, met naam en het maximumsubsidie afzonderlijk, in de paragraaf subsidies in de begroting opgenomen;

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt voor lonen en prijzen voor 2019 geen prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;

De verantwoordingsarrangementen uit de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv) zijn in principe van toepassing;

De aanvragen van bovengenoemde begrotingssubsidies dienen voor 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar te worden ingediend (art. 26, lid 2 Asv-2013);

Begrotingssubsidie aan de gemeente Westland en de gemeente Den Haag ten behoeve van het bevorderen van de strand- en zwemveiligheid Zandmotor (doel 1.1).

De uitvoering van toezicht op strandveiligheid is geen wettelijke taak van de provincie. De provincie heeft zich echter door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Strandbewaking en Toezicht Zandmotor verplicht tot financiering van de hiervoor benodigde activiteíten uitgevoerd door de gemeente Westland en de gemeente Den Haag De gemeenten Den Haag en Westland zijn betrokken als (mede)beheerder en toezichthouder Na 2021 is geen extra toezicht en bewaking noodzakelijk en zullen de reddingbrigades niet meer door de provincie worden gefaciliteerd. Naar verwachting zal over vijf jaar het gebied van de Zandmotor geen andere risicofactoren meer hebben dan op reguliere stranden. Voor 2019 is besloten de begrotingssubsidie aan de gemeente Den Haag op te nemen voor een bedrag van € 140.000 ten behoeve van de extra kosten van twee toezichthouders op de zandmotor Voor 2019 is besloten de begrotingssubsidie aan de gemeente Westland op te nemen voor een bedrag van € 147.000 ten behoeve van het vergoeden van de benodigde middelen voor de betrokken reddingsbrigades.

Begrotingssubsidie aan de Coöperatie Hoeve Biesland (doel 1.5).

Het betreft een begrotingssubsidie voor de uitvoering van het natuurinclusief agrarisch bedrijf in Polder Biesland in de gemeente Pijnacker binnen een gesloten mineralenbalans. Voor 2019

Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 139.422 op te nemen

Begrotingssubsidie voor de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (doel 1.4)

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland vervult een belangrijke taak binnen de provincie. Door middel van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming heeft de Faunabeheereenheid diverse taken gekregen, waaronder taken op het gebied van planvorming, coördinatie en registratie. Dit draagt bij aan een zorgvuldig onderbouwd en uitgevoerd faunabeleid binnen de provincie Zuid-Holland. Dit draagt vervolgens weer bij aan het begrotingsdoel behouden en versterken van de biodiversiteit. Er is meer inzet nodig om faunabeheerplannen te maken die voldoen aan de eisen die de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland daaraan stelt. Daarnaast neemt het belang van communicatie over faunabeleid toe, ook dat vraagt extra inzet van de Faunabeheereenheid. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 440.000.

Begrotingssubsidie aan de stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West (doel 3.6)

Jongeren blijvend interesseren voor het vak van restaureren van bouwkundige monumenten en daarmee kennis en ervaring op het terrein van het restaureren behouden, dit ten behoeve van instandhouding van het culturele erfgoed in Zuid-Holland. Voor 2019 wordt besloten om een begrotingssubsidie van € 20.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan Innovation Quarter (IQ)(doel 3.1)

De taken van de ROM Zuidvleugelzijn: - Stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid- Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en snel groeiende innovatieve technologie bedrijven en projecten (financiering & participatie); - Stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland en versterken van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie) ; - Stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven door actieve ondersteuning (ontwikkeling & innovatie). - Verder is het secretariaat van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) gesitueerd bij lnnovation Quarter. Daarnaast is er hulp bij toetsing van de voorstellen voor haalbaarheids- en innovatie-adviesprojecten (de MIT werkzaamheden) Ten slotte voert lQ vanaf 2018 de Roadmap Next Economy uit. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.022.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland (doel 3.6).

Uitvoering van het provinciale erfgoedbeleid door het beleefbaar maken van erfgoed en archeologie en ondersteuning van gemeenten, erfgoedinstellingen en vrijwilligers bij het beschermen en beleefbaar maken van erfgoed en archeologie. Erfgoedhuis Zuid Holland draagt bij aan de uitvoering van het erfgoedbeleid van de provincie Zuid-Holland. Dit is een autonome taak van de provincie. Het Provinciaal Steunpunt voor Monumentenzorg en Archeologie en Monumentenwacht zijn ondergebracht bij Erfgoedhuis Zuid Holland. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.675.273 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan het Kunstgebouw (doel 4.2).

De provincie houdt een beperkte basisvoorziening cultuurparticipatie in stand die gemeenten tweedelijns ondersteuning biedt bij de uitvoering van hun taken op het gebied van cultuurparticipatie. De basisvoorziening richt zich op kinderen en jongeren met als doel hun actieve en passieve deelname aan cultuur. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.222.200 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan de stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP) (doel 4.2).

De provincie houdt een beperkte basisvoorziening cultuurparticipatie in stand die gemeenten tweedelijns ondersteuning biedt bij de uitvoering van hun taken op het gebied van cultuurparticipatie. De basisvoorziening richt zich op kinderen en jongeren met als doel hun actieve en passieve deelname aan cultuur. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 30.555 op te nemen

Begrotingssubsidie aan de Zuid-Hollandse Popunie (doel 4.2).

De provincie houdt een beperkte basisvoorziening cultuurparticipatie in stand die gemeenten tweedelijns ondersteuning biedt bij de uitvoering van hun taken op het gebied van cultuurparticipatie. De basisvoorziening richt zich op kinderen en jongeren met als doel hun actieve en passieve deelname aan cultuur. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 127.313 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan de Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland (doel 4.2).

Ter realisering van de provinciale beleidsdoelen op dit terrein wordt Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie van € 23.648 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan de Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland (doel 4.2).

De provincie houdt een beperkte basisvoorziening cultuurparticipatie in stand die gemeenten tweedelijns ondersteuning biedt bij de uitvoering van hun taken op het gebied van cultuurparticipatie. De basisvoorziening richt zich op kinderen en jongeren met als doel hun actieve en passieve deelname aan cultuur. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 203.700 op te nemen

Begrotingssubsidie aan Probiblio (doel 4.2).

Ter realisering van de provinciale beleidsdoelen op dit terrein wordt voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 5.420.640 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan de Stichting Biobased. (doel 3.1)

Voor de Zuid-Hollandse economie is een transitie naar een water- en energie-efficiënte economie gebaseerd op duurzame energie en biobased grondstoffen urgent.

Door de aansluiting van Innovation Quarter bij de Biobased Delta wordt ingezet op het versterken van het innovatieve MKB. Ook zijn er stappen gezet die moeten leiden tot de realisatie van grootschalige bioraffinage in de haven, de zogenaamde Redefinery. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 242.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan de Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP) (doel 3.1).

Om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor de tuinbouw en de provinciale economie in het algemeen zijn plantinhoudsstoffen een crosssectorale kans. Het KCP zoekt naar interessante duurzaam kweekbare stoffen om zo te werken aan nieuwe duurzame biobased bedrijvigheid. Versterking economische groei in het cluster Biobased met als thema thema Plantenstoffen en Duurzame transitie van de Greenports. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 175.000 op te nemen

Begrotingssubsidie aan de Stichting Molenviergang Aarlanderveen (doel 3.6).

Op grond van het convenant Afspraken Convenant Molenviergang Aarlanderveen 2015-2024 tussen de Stichting Molenviergang Aarlanderveen en de provincie Zuid-Holland heeft de provincie zich garant verklaard voor een bijdrage in het exploitatietekort van de Molenviergang. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 22.500.

Begrotingssubsidie aan het Parkschap De Biesbosch (doel 1.3).

Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van Parkschap De Biesbosch is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Parkschap De Biesbosch 2016. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 412.000.

Begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde ‘(doel 1.3).

Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst IJsselmonde 2016. Voor 2019 is besloten om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 418.000.

Begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland (doel 1.3).

Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland. is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Midden-Delfland 2016. Voor 2019 is besloten om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 153.000.

Begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland (doel 1.3).

Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Groenalliantie Midden-Holland 2016. Voor 2019 is besloten om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.875.000.

Begrotingssubsidie aan het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg (doel 1.3).

Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Voorne-Putten-Rozenburg 2016. Voor 2019 is besloten om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.001.000

Begrotingssubsidie aan de Gemeente Pijnacker-Nootdorp (doel 1.3).

Het in standhouden en verbeteren van de kwaliteit van het recreatiegebied van het natuur- en recreatiegebied Dobbeplas en Groene Keijzer. De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als rechtsopvolger van het natuur- en recreatieschap Dobbeplas. Het bedrag is overeengekomen en vastgelegd in de financieringsovereenkomst Dobbeplas 2016. Voor 2019 is besloten om een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 278.000.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Kaag en Braassem, de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Ridderkerk (doel 1.3).

De begrotingssubsidie wordt verstrekt voor het ondersteunen van de exploitatie van voet- en fietsveren, die een belangrijke recreatieve functie vervullen en een onderdeel zijn van de regionale routestructuren. Voorheen werd de subsidie verstrekt via § 3.1 van de uitvoeringsregeling groen (URG) Zuid-Holland. Deze paragraaf is niet opgenomen in de subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 omdat deze subsidieregeling is bedoeld voor projectsubsidies. De begrotingssubsidie betreft een totaalbedrag van € 69.000 en is als volgt verdeeld:

- Gemeente Kaag en Braassem (Paddegat fiets/voetveer) voor een bedrag van € 20.000

- Gemeente Kaag en Braassem (zomerveer) voor en bedrag van € 9.000

- Gemeente Krimpenerwaard (fiets/voetveer) voor een bedrag van € 20.000

- Gemeente Ridderkerk (fiets/voetveer) voor een bedrag van €20.000

Voor 2019 is besloten om de begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 69.000.

Begrotingssubsidie aan het Prins Bernhard Cultuurfonds (doel 1.3)

De begrotingssubsidie aan het Prins Bernhard Cultuurfonds ten behoeve van de aanleg van 50 groenblauwe schoolpleinen in de provincie. Dit draagt bij aan groenparticipatie, het verhoogt de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat hiervoor het fonds voor de provincie beheren. Subsidie is een “no regret” maatregel vanuit het kaderbesluit groen en geeft uitvoering aan de Visie Rijke Groenblauwe leefomgeving. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 500.000.

Begrotingssubsidie aan gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon (doel 1.5)

De begrotingssubsidie aan gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon voor een bedrag van € 1.500.000. De provincíe heeft in 2006 van het Rijk in het kader van de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) de opdracht gekregen om een circa 600 hectare groot natuur- en recreatiegebied in de gemeente Albrandswaard te Ontwikkelen genaamd: het Buijtenland van Rhoon. De provincie heeft daartoe een taakstellend geïndexeerd budget van het Rijk ter beschikking gesteld gekregen. Het is de bedoeling dat de realisatie en het beheer van dit gebied door het gebied zelf, in de vorm van een gebiedscoöperatie, wordt uitgevoerd. De begrotingssubsidie is bedoeld voor: 1. opstart-/ en organisatiekosten van de coöperatie 2. uitvoeringskosten van projecten en initiatieven 3. Beheervergoedingen. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 1.500.000.

Begrotingssubsidie aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH( (doel 2.1)

De begrotingssubsidie aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor een bedrag van € 366.000 als bijdrage t.b.v. voor de eerste tranche van de Korte Termijn Aanpak Gebiedsprogramma (KTA) Duurzame bereikbaarheid Rotterdam- Den Haag. Waaronder publiekscampagnes, onderzoek, logistieke efficiency en voortzetting inzet mobiliteitsmakelaars. Het project levert een bijdrage aan het streven om de beste bereikbare provincie te zijn onder andere door het beter benutten van bestaande infrastructuur. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 366.000.

Begrotingssubsidie aan de gemeente Rotterdam (doel 2.1)

De begrotingssubsidie voor de gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 15.100.000 als bijdrage ten behoeve aan de realisatie van de verlenging van het spoor naar Hoek van Holland strand. De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken nauw samen om het Openbaar Vervoer verder te versterken. Lightrail en de ontwikkeling van het succesvolle netwerk van RandstadRail, waar de meerwaarde breed van wordt onderkend, vormen een onmisbare schakel in het hoogwaardig OV-netwerk en de bereikbaarheid door reistijdverbetering te verbeteren. Het project levert een forse bijdrage aan het streven om de best bereikbare provincie te zijn. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 15.100.000.

Begrotingssubsidie aan het ministerie van I&W (doel 2.1)

De begrotingssubsidie aan het ministerie van I&W voor een bedrag van € 700.000 als een bijdrage aan de voorbereidingen (onderzoek, engineering, projectmanagement) voor het project A20 Nieuwerkerk a/d IJssel- Gouda. Op verzoek van de provincie start het project eerder dan oorspronkelijk gepland. Het verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid op en rond de A20. Het project levert een bijdrage aan het streven om de beste bereikbare provincie te zijn. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 700.000. Dekking vindt plaats vanuit de Egalisatiereserve exploitatie projecten PZI.

De begrotingssubsidie aan het ministerie van I&W voor een bedrag van € 2.600.000 als bijdrage aan de innovatieve aanpak A15. Het project levert een bijdrage aan het streven om de beste bereikbare provincie te zijn. Het verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid op en rond de A15 door het op korte termijn betere benutten van de bestaande infrastructuur. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie op te nemen voor een bedrag van € 2.600.000.

Begrotingssubsidie aan Innovation Quarter (doel 3.1)

De begrotingssubsidie aan Innovation Quarter voor de financiële ondersteuning van het Regionaal Investeringsplatform is noodzakelijk. De kosten voor het platform worden geschat op € 1 mln. waarbij nog wordt onderzocht of ook andere dan de initiatiefnemers van het platform (MRDH, Den Haag, Rotterdam, provincie Zuid-Holland) een financiële bijdrage kunnen leveren. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan Europese subsidies of een bijdrage van het Rijk vanwege de rol die het platform gaat krijgen als voorportaal voor Invest nl. Nu wordt nu rekening gehouden met een bijdrage van € 250.000 voor het Regionaal Investeringsplatform. Voor 2019 is besloten de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 250.000 tot € 2.272.000

Begrotingssubsidie aan Waste to Chemistry (doel 3.1)

In de voorjaarsnota 2017 is, als onderdeel van de extra investeringsimpuls, een bedrag van € 7.500.000 gereserveerd voor een bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven. Het project Waste to Chemistry is aan deze transitieopgave gekoppeld. Het gaat hierbij om de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven die afvalstoffen zal omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de projectuitwerking naast de private initiatiefnemers samen met andere publieke partijen (zoals de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid) ln de Voorjaarsnota 2018 is de ontvanger en het subsidieplafond, in de vorm van een lening, van €7.500.000 vastgesteld. De mogelijkheid bestaat echter dat door een vertraging aan de kant van de private initiatiefnemer de subsidie pas in 2019 aangevraagd en beschikt kan worden. Voor 2019 is besloten om een begrotingssubsidie, in de vorm van een lening, op te nemen voor een bedrag van € 7.500.000

Begrotingssubsidie aan Regmed XB (doel 3.1)

De begrotingssubsidie aan Regmed XB. De provincie faciliteert economische clusters en innovatie in het MKB binnen de Topsectoren om een groeiende, duurzame en innovatieve economie te stimuleren (Doel 3-1 Een groeiende, duurzame en innovatieve economie uit de begroting). Doel van de subsidie is het versterken van het organiserend vermogen en valorisatiekracht in Zuid-Holland op het gebied van regeneratieve geneeskunde, binnen de Topsector Life Sciences & Health. Het life sciences cluster is één van de sterke economische clusters in Zuid-Holland. Regeneratieve geneeskunde, gericht op het herstel van chronische ziekten als bijvoorbeeld diabetes, is een van de belangrijkste focusgebieden binnen deze sector. In juli 2017 heeft de provincie een intentieverklaring getekend om zich in te gaan zetten voor RegMed XB, een regionaal triple helix samenwerkingsverband gericht op regeneratieve geneeskunde op de as Leiden-Utrecht-Eindhoven-Maastricht. Deze deelregio’s hebben zich de afgelopen jaren sterk en complementair ontwikkeld op het gebied van regeneratieve geneeskunde en er is veel samenwerking ontstaan tussen de instituten en tussen bedrijven in deze regio. RegMed XB werkt aan de ontwikkeling van een nieuw valorisatieplan en organisatiestructuur voor de komende vijf jaar. Om Zuid-Hollandse bedrijven en betrokken kennisinstellingen te ondersteunen is het gewenst dat de provincie hier een bijdrage levert. Tevens wordt beoogd de samenwerking met de complementaire regio’s in Nederland op dit thema te versterken Ook zal met de begrotingssubsidie en de daarmee beoogde ontwikkelingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde de positie van het Leiden Bioscience Park worden versterkt. Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 125.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie aan Joulz Stoomnetwerken b.v. (doel 3.2)

De begrotingssubsidie aan Joulz Stoomnetwerken b.v. Met deze begrotingssubsidie beoogt de provincie de energietransitie in de industrie te versnellen. Het gaat hier om het realiseren van een open netwerk voor stoom door het subsidiëren van een onrendabele top. Reststoom van Cabot en Air liquide en aftap stoom van de AVR wordt gedistribueerd via een stoom netwerk naar afnemers als Huntsmann, AKZO en LyondellBasell. Met deze subsidie dragen we bij aan de doelstelling om de CO2-emisie in Zuid-Holland te reduceren (vergelijkbaar met de CO2 uitstoot van 70.000 huishoudens) zoals in het provinciaal beleid is verwoord (energie-agenda Watt anders). Voor 2019 is besloten een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.000.000 op te nemen.

De volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

Deze subsidies zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt en betreft zowel boekjaar-als projectsubsidies.

Boekjaarsubsidies worden voor één of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit (art. 1 lid c, Asv-2013).

Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregelingen wordt de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling.

Tabel 2 subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies (in €)

Doel

Subsidie regeling nummer

Titel van regeling

Door PS in 2017 of 2018 vastgesteld subsidie plafond m.b.t. 2018 (in €)

Reeds in 2018 door PS vastgesteld om op te nemen in de begroting voor 2019

Nieuwe bedragen met verzoek om deze op te nemen in de begroting voor 2019 (In €)

Maximaal te subsidiëren in 2019 (in €) en op te nemen in de begroting voor 2019

Aanvraag-periode 2019

1.4

1.6.21

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

13.000.000

30.000.000

 

30.000.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4

1.6.60

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013

160.000

150.000

 

150.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.4.

1.6.68

Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016

21.275.000

8.150.000

 

8.150.000

Afhankelijk van het openstellingsbesluit

1.5

1.6.69

Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP3)

20.900.000

 

7.000.000

7.000.000

Wordt in de loop van 2019 bekend

1.3, 1.4 en 1.5

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

4.845.000

4.845.000

300.000 + 3.337.500 wordt 8.482.500

8.482.500

Zie tabel 3

Wordt verdeeld over § 2.11 a en b

1.3

1.6.75

Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland

1.195.000

 

 

 

 

1.6

1.6.81

Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016

43.049

 

 

 

Als het bedrag niet is besteed komt dit ten goede van 2019

1.6

1.6.79

Subsidieregeling Asbest eraf? zon er op! Zuid-Holland 2017

850.000

 

 

 

Meerjaren subsidie plafond 2017-2023

2.1, 2.2 en 2.3

1.6.74

Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM)

14.707.000

 

14.563.080

14.653080

 

3.1

1.6.65

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland

13.440.000

13.440.000

 

13.440.000

wordt bekend in de loop van 2019

3.2

1.6.78

Subsidieregeling Lokale initiatieven energietransitie 2017

4.500.000

 

 

 

Meerjaren subsidie 2017-2019

3.4

1.6.47

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

500.000

500.000

 

500.000

 

3.4

1.6.62

Subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland

1.000.000

 

 

0

 

3.1

1.6.85

Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland

750.000

 

1.000.000

1.000.000

1-11-2018 t/m 31-12-2019

3.5

1.6.84

Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland

1.000.000

 

 

0

 

3.1

1.6.82

Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland

500.000

0

500.000

500.000

1-3-2019 t/m 1 juli 2019

3.6.

1.6.36

Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013

4.821.000

 

3.302.602

3.302.602

 

3.6.

1.6.42

Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland

4.579.058

3.444.000

- 223.950 = 3.220.050

3.220.050

3 mnd na publicatie maatregelen pakket

3.6

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

4.800.000

1.440.000

 

1.440.000

 

3.6

1.6.73

Subsidieregeling publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016

365.000

 

350.000

350.000

 

4.1

1.6.77

Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017

200.000

 

200.000

200.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

4

1.6.83

Maatregelenpakket gebiedsgericht werken Zuid-Holland 2017

6.342.000

 

 

0

 

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 (doel 3.6).

Molens zijn blikvangers in het landschap. In de beleidsvisie Cultureel erfgoed en basisvoorziening cultuur 2017 – 2020 is opgenomen dat het onderhoud van molens als dragers van het Hollandse Landschap gewaarborgd moet zijn. Instrument hiervoor is de subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 met als onderdelen, §2 draaipremies, §3 onderhoud en §4 groot onderhoud. Voor onderhoudssubsidies wordt de systematiek van het Rijk gevolgd (zesjarige subsidie volgens de SIM 2013-2018). Verwachting op basis van de periode 2013-2018 is dat voor de SIM periode 2020 -2025 in 2019 ongeveer 40 molens een zesjarige subsidie (max. € 24.600 ) per molen aanvraagt. In 2018 is de verwachting dat het om 175 molens gaat. Hierna zal het aantal aanvragen beperkt zijn. Voorstel is dat Gedeputeerde Staten de deelplafonds vaststellen op € 90.000 voor § 2 draaipremies (aanvraagperiode 1 januari 2019 t/m 28 februari 2019), € 1.100.000 voor § 3 onderhoud (aanvraagperiode 1 september 2019 t/m 30 november 2019) en € 250.000 voor § 4 groot onderhoud (aanvraagperiode 1 augustus 2019 tot 1 oktober 2019). Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen tot € 1.440.000. Voor 2019 is besloten om een hoofdsubsidieplafond op te nemen van € 1.440.000.

1.6.47 Subsidieregeling Planvorming Bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 (doel 3.5)

ln het "Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid' is vastgesteld dat het wenselijk is dat de ondernemers op bedrijventerreinen gestimuleerd worden om zich gezamenlijk te organiseren en plannen te ontwikkelen voor maatregelen die gericht zijn op het verhogen en in stand houden van de kwaliteit en duurzaamheid van het bedrijventerrein. De subsidieregeling helpt bij deze ontwikkeling. Dat de regeling voorziet in een behoefte blijkt uit het feit dat de regeling in 2016 en 2017 overtekend was met ca.150.000 euro. Voor 2019 is besloten om een hoofdsubsidieplafond op te nemen van € 500.000. (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019)

1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland (doel 3.1).

In de Voorjaarsnota 2016 is het economisch beleid van de provincie structureel steviger verbonden met andere PZH-kerntaken en met het economisch beleid van partners in de Zuidvleugel, andere provincies en het Rijk. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord is vanaf de Begroting 2016 totaal incidenteel € 14 mln ter beschikking gesteld voor stimulering van de innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarnaast zijn via het Hoofdlijnenakkoord middelen (totaal incidenteel € 6 mln) ter beschikking gesteld voor het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die publieke en private partijen samenbrengen rondom economische clusters met veel groeipotentie. Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen van € 13.440.000.

1.6.76 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016.

Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen van € 8.482.500 en deze is als volgt verdeeld:

Voor § 2.1 Ganzenrustgebieden een deelplafond van € 130.000 (aanvraagperiode 1 november 2018 tot en met 31 maart 2019, doel 1.4). Dit betreft een autonome taak van de provincie. Het gewenste resultaat is dat overwinterende beschermde inheemse ganzen' zoveel mogelijk ongestoord kunnen foerageren in drie ganzenrustgebieden in de periode van 1 november t/m 31 maart daaraanvolgend. De activiteit voor het behalen van deze gewenste resultaten is het nalaten van verjaging' van overwinterende beschermde inheemse ganzen in de drie ganzenrustgebieden in de periode van 1 november t/m 31 maart daaraanvolgend. Dit draagt bij aan de taak 1.4.5 Faciliteren verhogen biodiversiteit in 'overig' gebied en behoud beschermde soorten ('soortenbeleid'). Dit draagt tevens bij aan de 'Taak 1.4,4 Facíliteren agrarisch natuur- en landschapsbeheer'.

Voor § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw een deelplafond van € 500.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.5). Het betreft hier de invulling van de beleidsprioriteit ‘Versterken/ waardevoller maken agrarisch ondernemerschap en - landschappen in de Beleidsvisie Groen en de PS-begroting, doel/indicator 1.5 Versterken/waardevoller maken agrarisch ondernemerschap en - landschappen

Voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden een deelplafond van € 180.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.4). Het betreft hier invulling geven aan de wettelijke taak van Gedeputeerde Staten om waar nodig maatregelen te treffen of te stimuleren voor bescherming, behoud en/of herstel van biotopen en leefgebieden van in het wild levende planten en dieren. Met als doel behoud van de biodiversiteit en behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren

Voor § 2.4 Groenparticipatie een deelplafond van € 1.000.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot 31 maart 2019, doel 1.3). Voor de komende periode wordt door de provincie gewerkt aan het versterken van de band van de inwoners en bedrijven in Zuid-Holland met de groene gebieden. Actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het groen (groenparticipatie) zorgt voor een duurzaam behoud van de groene ruimte in Zuid-Holland. De provincie wil dit thema via de regiegroepen samen met haar partners in de regio invulling geven. Ondersteunend daaraan worden drie provincie brede programma's uitgevoerd: De Groene Motor, Groen doet Goed en Groen en Gezondheid.

Voor § 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen een deelplafond van € 2.500.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.4). De provincie Zuid-Holland wil de realisatie van ecologische verbindingen, die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), zoveel mogelijk overlaten aan andere partijen. Hierbij wil de provincie maximaal 50 % van de kosten voor haar rekening nemen; de onderhavige subsidieparagraaf is daarvoor het belangrijkste instrument. Het betreft alleen de verbindingen die in de subsidieregeling zijn aangeduid met prioriteit 1 en 2. Uitgangspunt is de gedachte dat ook andere partijen belang hebben bij de realisatie van ecologische verbindingen. Hierbij kunnen meerdere belangen tegelijk in het geding zijn en een motivatie zijn, zoals'. * behoud en ontwikkeling biodiversiteit, * vergroten waterbergend vermogen, * vergroten mogelijkheden voor recreatie, en * verhogen woonkwaliteit, wervend woonmilieu. De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt.

Voor § 2.7 artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998 en deelplafond van € 135.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.4). Het betreft projectsubsidies voor activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en inrichting van voormalige beschermende en staatsnatuurmonumenten.

Voor § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels een deelplafond van € 500.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 , doel 1.5). Het betreft hier de invulling van de beleidsprioriteit ‘stimuleren/ behouden en/of vergroten van de biodiversiteit zoals opgenomen in de Beleidsvisie Groen en de PS-begroting, doel/indicator 1.4 behoud/vergroten biodiversiteit. Onderzoeks- en samenwerkingsprojecten tussen wetenschap en groene cirkel partners gericht op innovatie en gerelateerd aan functionele biodiversiteit met natuur als partner komen in aanmerking voor subsidieverlening. wordt het deelsubsidieplafond voor § 2.8 innovatie Groene Cirkels verhoogd met € 300.000. Het betreft onderzoeks- en samenwerkingsprojecten binnen de Groene Cirkels, tussen wetenschap en groene cirkel partners gericht op innovatie en gerelateerd aan functionele biodiversiteit met natuur als partner komen in aanmerking voor subsidieverlening. Het betreft hier de invulling van de beleidsprioriteit ‘stimuleren/ behouden en/of vergroten van de biodiversiteit zoals opgenomen in de Beleidsvisie Groen en de Provinciale begroting, doel/indicator 1.4 behoud/vergroten biodiversiteit. De motivatie voor de verhoging is dat er naast Heineken twee nieuwe groene cirkels bij komen: Farm Frites (duurzame akkerbouw) en Graafstroom (Groene Hart en Kaas).

Voor § 2.9 Boerenlandpaden een deelplafond van € 100.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.3). Het betreft hier het stimuleren van wandelpaden over boerenland. De openstellingscontracten met de agrariërs hebben een looptijd van 7 jaar. Om de continuïteit van de openstelling van deze boerenlandpaden ( particuliere gronden) te borgen is het van belang dat deze contracten (alsmede nieuwe contracten ) kunnen worden verlengd. Boerenlandpaden zijn van groot belang voor het provinciale wandelroutenetwerk

Voor § 2.10 Stimulering Maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw een deelplafond van € 100.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, doel 1.5). Het gaat om kleine maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw- en voedselketens. De activiteiten moeten passen bij de ambitie en doelen uit de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw van de provincie.

Voor § 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk een deelplafond van € 3.337.500. De provincie is gebiedsregisseur van het landelijk gebied, waarbij projecten zich o.a. richten op het versterken van natuur en recreatie. Met deze verhoging van het hoofdplafond komen er middelen vrij voor op een duurzame toename van de recreatieve waarde of biodiversiteit van het groen in Zuid-Holland, met name van de recreatieve routenetwerken. Met de verhoging van het subsidieplafond met € 3.337.500 kan nu verder invulling worden gegeven aan de deelplafonds van paragraaf 2.11 a en b. Dit zal in een apart besluit van Gedeputeerde Staten worden uitgewerkt.

1.6.69 subsidieregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 (POP3, doel 1.5)

De 1.6.69 subsidieregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 (POP3) heeft een looptijd vanaf 2014 tot en met 2020. Vanaf 2016 is de uitvoering van het POP-3 programma op stoom gekomen, in 2016 bedroeg het subsidieplafond € 11.159.000, in 2017 bedroeg het subsidieplafond € 23.114.599 en in 2018 € 20.900.000. Het grootste deel van de Europese middelen ( € 23,5 miljoen) is reeds verplicht. In 2019 zullen de resterende Europese middelen worden opengesteld voor de volgende POP-3 maatregelen: trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties; fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers; uitvoering van LEADER-projecten; niet-productieve investeringen biodiversiteit, natuur en landschap en fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, of de maatregel samenwerken voor innovaties. Afhankelijk van de middelen die uit de openstellingen in 2016, 2017 en 2018 vrijvallen, wordt in overleg met onder andere het 'Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland' bezien aan welke maatregelen in 2019 behoefte is. Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen van € 7.000.000.

1.6.74 subsidieregeling 1.6.74 Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (doel 2.1, 2.2 en 3.2).

De subsidieregeling 1.6.74 Mobiliteit Zuid-Holland 2017 (SRM) De subsidieregeling heeft tot doel het stimuleren van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid, gedragsbeïnvloeding, veren en energietransitie in het Openbaar Vervoer. Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van de SRM, waarbij één paragraaf zal worden uitgebreid. Om die reden worden de deelplafonds later aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Voor de omvang van het hoofdplafond heeft dit geen consequenties. De toevoeging is nodig omdat we daarmee een middel krijgen om innovatieve, duurzame exploitatieprojecten ten gunste van een beter bereikbaar Zuid-Holland te stimuleren. Voor 2019 is besloten een hoofdsubsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 14.563.080. de verdeling naar deelplafonds zal in een apart besluit van Gedeputeerde Staten worden uitgewerkt.

1.6.85 subsidieregeling Regionale netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (doel 1.3)

De 1.6.85 subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland sluit aan bij het streven van de Provincie Zuid-Holland om de transitie van de economie te ondersteunen en versnellen. In april 2017 is er een tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling regionale netwerken topsectoren Zuid-Holland uitgevoerd. Belangrijk advies was om de beleidstheorie voor de subsidieregeling scherper te maken. Daarom is de beleidstheorie verder versterkt en meer gericht op het ondersteunen van netwerken ten behoeve van innovatie. Een ander belangrijk advies was om als provincie je langer te committeren aan een netwerk. Ten slotte bleek het subsidiebedrag niet altijd voldoende te zijn om de kosten te dekken. Daarom kan in de nieuwe regeling een aanvraag worden gedaan voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500.000 voor een periode van maximaal 4 jaar. Het maximum van 50% van de subsidiabele kosten komt voort uit de Europese staatssteunregels. Daarnaast was het advies om scherper te kijken naar wat een netwerk gaat opleveren en of er voldoende binding is met de werkelijkheid waarin bedrijven opereren. Deze aandachtspunten worden meegenomen bij de tussentijdse rapportage. Voor 2019 is besloten een subsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 1.000.000.

1.6.82 subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland (doel 3.1)

Voor 1.6.82 subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland is geconstateerd dat de vraagstukken m.b.t. (leegstand van) detailhandel en vitaal houden van centra zo omvangrijk zijn dat dit niet alleen met inzet van het ruimtelijk instrumentarium of door inzet van een enkele partij opgelost kan worden. Vandaar dat de provincie o.a. door inzet van een subsidieregeling externe partijen wil ondersteunen bij de aanpak van dit vraagstuk. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activíteiten die zijn gericht op het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven lnvesteringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen en verspreid aanbod te saneren of het laten opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied. Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 500.000

1.6.36 subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (doel 3.6)

Vanaf 2012 zijn de middelen voor de restauratie van rijksmonumenten gedecentraliseerd naar de provincies. Vanaf 2019 ontvangt de provincie Zuid-Holland jaarlijks € 2.300.000 van het Rijk. Hiervan wordt 50% ingezet voor restauraties van rijksmonumenten via de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Daarnaast worden provinciale middelen ingezet voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Subsidieaanvragen voor restauraties en herbestemmingen worden jaarlijks na de publicatie van de openstelling in het Provinciaal Blad ingediend in het voorafgaande jaar vanaf 1 december tot en met 1 maart in het subsidiejaar. Dit houdt in dat de indieningsperiode voor aanvragen 2019 loopt van 1 december 2018 tot 1 maart 2019. In 2018 is het subsidieplafond voor de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland verhoogd met € 2.000.000 bij de begroting 2018 en € 700.000 bij de Voorjaarsnota. Daarnaast werden er vanuit de intensivering op cultureel erfgoed en het reguliere budget voor herbestemming middelen beschikbaar gesteld voor de herbestemming van monumenten (in totaal € 650.000). Bovendien worden vanaf 1 januari 2019 de gedecentraliseerde middelen voor de restauratie van rijksmonumenten naar beneden bijgesteld vanwege een herverdeling van de middelen en de herindeling van een aantal gemeenten die vanaf 1 januari 2019 onder de provincie Utrecht vallen. In 2019 wordt wel een extra bedrag beschikbaar gesteld van € 2.200.000 miljoen om de verlaging van de gedecentraliseerde middelen voor de restauratie van rijksmonumenten op te vangen en de restauratieachterstand in Zuid-Holland versneld in te lopen. Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 3.302.602.

1.6.42 subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland (doel 3.6)

De subsidieregeling 1.6.42 erfgoedlijnen Zuid-Holland is een instrument om uitvoering te geven aan het erfgoedbeleid van de provincie Zuid-Holland. Onderdeel hiervan is de restauratie van rijksmonumenten binnen de erfgoedlijnen. Sinds 2012 zijn de middelen voor de restauratie van rijksmonumenten gedecentraliseerd naar de provincies. Vanaf de dag na publicatie van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen in het Provinciaal Blad tot en met zes weken na de dag van publicatie. Met de wijziging van de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland (GS-besluit 2-10-2017 ) is de indieningstermijn voor verkort van 3 maanden naar 6 weken. Het subsidieplafond in 2019 is lager dan in 2018, omdat het subsidieplafond 2018 eenmalig werd verhoogd zodat goede projecten konden worden gesubsidieerd die anders zouden afvallen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. In de kadernota was het subsidieplafond 2019 voor de erfgoedlijnen vastgesteld op € 3.444.000. Het subsidieplafond wordt bij de begroting 2019 lager vastgesteld voor een bedrag van € 223.950 tot € 3.220.050. Redenen hiervoor zijn: de gedecentraliseerde middelen voor de restauratie van rijksmonumenten zijn vanaf 2019 verlaagd waardoor er minder budget beschikbaar is voor de restauraties binnen de erfgoedlijnen en een deel van het beschikbare budget voor de erfgoedlijnen in 2019 wordt ingezet voor opdrachten i.p.v. subsidies. Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 3.220.050

1.6.73 subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 (doel 3.6)

Het doel van deze subsidieregeling is om het draagvlak voor de archeologie onder de inwoners van Zuid-Holland te vergroten door subsidie te verstrekken voor publieksgerichte archeologísche activiteiten, die leiden tot beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed in Zuid-Hollend. Als indicator is hiervoor in de begroting opgenomen: het aantal op publiek gerichte archeologische activiteiten in Zuid-Holland. Het oorspronkelijk subsidieplafond 2018 was vastgesteld op (minimaal) € 150.000. Door overvraging van het budget in 2016, 2017 en 2018 was het subsidieplafond in 2018 reeds opgehoogd tot € 365.000. In 2019 wordt het subsidieplafond voorafgaand aan de subsídietranche, op basis van de ingeschatte hoeveelheid subsidieaanvragen voor 2019 gesteld op € 350.000. voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 350.000

1.6.77 subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland 2017 (doel 4.1)

De subsidieregeling Bevorderen intergemeentelijke samenwerking Zuid-Holland 2017 draagt in positieve zin bij aan het bereiken van de beleidsdoelen uit de provinciale begroting, te weten het bevorderen van robuuste gemeenten en bevorderen van intergemeentelijke samenwerking. De provincie wil gemeenten een helpende hand bieden door activiteiten van gemeenten te faciliteren die gericht zijn op het bevorderen of intensiveren van intergemeentelijke samenwerking in relatie tot de bestuurlijke toekomst. Voor 2019 is besloten om een subsidieplafond op te nemen voor een bedrag van € 200.000.

Ondertekening

Den Haag 14 november 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J Smit