Regeling vervallen per 05-08-2023

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019

Geldend van 02-10-2021 t/m 04-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2019
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
 3. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 4. artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 5. artikel 2.1.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 6. artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 7. artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 8. artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 9. artikel 2.6.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 10. artikel 2.9 van de Jeugdwet
 11. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 12. artikel 2.12 van de Jeugdwet
 13. artikel 8.1.1 van de Jeugdwet
 14. artikel 2.1.4a van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 15. artikel 2.1.4b van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2021 05-08-2023 wijziging artt. 1, 2.1, 2.7, 2.11, 4.1-4.4, 7.1, 9.1-9.5

21-09-2021

gmb-2021-340855

2021-021020
29-05-2021 02-10-2021 Wijziging artikel 12.1

25-05-2021

gmb-2021-166286

2021-010270
24-11-2018 29-05-2021 Nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2018-247087

18INT02352