Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Breedstraatbuurt- Lepelenburg krachtens artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010

Geldend van 15-11-2018 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Breedstraatbuurt- Lepelenburg krachtens artikel 2:3 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010
Citeertitel
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-66915 exb-2018-66916

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018 Mandaatbesluit verblijfsontzeggingen Breedstraatbuurt- Lepelenburg

08-11-2018

gmb-2018-246664

Onbekend.