Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017

Geldend van 12-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veenendaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Veenendaal houdende Welstandsnota 2017
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2023-37250 exb-2023-37251 exb-2023-37252 exb-2023-37253 exb-2023-37254 exb-2023-37255 exb-2023-37256 exb-2023-37519

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Woningwet artikel 12a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2022 Wijziging bijlage 2. Beeldkwaliteitsplannen

23-06-2022

gmb-2022-314205

Onbekend.
25-05-2022 12-07-2022 Wijziging bijlage Welstandsnota 2017

25-05-2022

gmb-2022-287568

Onbekend.
12-04-2022 25-05-2022 Toevoegen bijlage Beeldkwaliteitsplan Groenpoort

24-02-2022

gmb-2022-158621

Wijziging Welstandsnota 2017
01-04-2022 12-04-2022 Wijziging bijlage 3

24-02-2022

gmb-2022-142784

Onbekend.
01-01-2018 01-04-2022 Nieuwe regeling

21-12-2017

gmb-2018-245015

Onbekend.