Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening rioolaanleggeld 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening rioolaanleggeld 2019
Citeertitel Verordening rioolaanleggeld 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-66495

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 01-01-2020 nieuwe regeling

08-11-2018

gmb-2018-244012

2018-08995