Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Citeertitel Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Belastingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
  3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
  4. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 art. 1 en 2

14-12-2023

gmb-2023-540646

915114
01-01-2023 01-01-2024 aanhef, art. 1, 2 en 3

10-11-2022

gmb-2022-480802

468617
01-01-2022 01-01-2023 wijziging artikel 1, nieuw artikel 3, vernummering oude artikelen 3, 4, 5 en 6 naar 4, 5, 6 en 7.

11-11-2021

gmb-2021-337858

320148
01-01-2021 01-01-2022 artikel 1, lid 1

12-11-2020

gmb-2020-299288

204265
18-04-2020 01-01-2020 01-01-2021 technische wijziging zodat er juist wordt verwezen

16-04-2020

gmb-2020-99061

117624
01-01-2019 18-04-2020 nieuwe regeling

08-11-2018

gmb-2018-243293

2018-09000