Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk
Citeertitel Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 nieuwe regeling

01-11-2018

gmb-2018-242161

Onbekend.