WIJZIGING PARKEERNORMEN “PARKEERNOTA 2007” BRUMMEN

Geldend van 07-11-2018 t/m heden

Intitulé

WIJZIGING PARKEERNORMEN “PARKEERNOTA 2007” BRUMMEN

Kenmerk D.285258

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2018 met kenmerk D.285258;

Gehoord het behandeladvies van het forum Ruimte van 04 oktober 2018;

HEEFT BESLOTEN:

  • 1.

    Het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Parkeren met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBREEPPARK10000-VA01 ongewijzigd vast te stellen;

  • 2.

    In samenhang met het besluit onder 1. Bijlage A van de Parkeernota 2007 middels een wijzigingsverordening opnieuw vast te stellen.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 18 oktober 2018.

De gemeenteraad van Brummen,

De griffier a.i., H.C. Veraart

De voorzitter A.J. van Hedel