Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 59 van de Waterschapswet
  2. artikel 78 van de Waterschapswet
  3. artikel 83 van de Waterschapswet
  4. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019 Nieuwe regeling

06-07-2018

wsb-2018-10728

Onbekend.