Privacyreglement gemeente Goes

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Goes
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Privacyreglement gemeente Goes
Citeertitel Privacyreglement gemeente Goes
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp privacyreglement
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2018 Nieuwe regeling

20-09-2018

gmb-2018-229373

18INT01558