Regeling vervallen per 18-05-2023

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent standplaatsen- en ventvergunningenbeleid Standplaatsen- en ventvergunningenbeleid gemeente Lingewaard 2018

Geldend van 18-10-2018 t/m 17-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lingewaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent standplaatsen- en ventvergunningenbeleid Standplaatsen- en ventvergunningenbeleid gemeente Lingewaard 2018
Citeertitel Standplaatsen- en ventvergunningenbeleid gemeente Lingewaard 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lingewaard/CVDR322922/CVDR322922_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Standplaatsen- en ventvergunningenbeleid 2006.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2018 18-05-2023 nieuwe regeling

09-10-2018

gmb-2018-226450

Onbekend.