Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 2019

Geldend van 16-09-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Assen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa 2019
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2022 01-01-2022 Wijzigingsregeling

13-09-2022

gmb-2022-414311

Onbekend.
04-09-2018 04-09-2018 Wijziging ivm taken Alescon naar WPDA

04-09-2018

stcrt-2018-60036

Onbekend.