Wijziging Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

Geldend van 18-10-2018 t/m heden

Intitulé

Wijziging Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 9 oktober 2018, kenmerk 4.4/2018002298, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Subsidieplafond Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe voor het kalenderjaar 2018

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.11 van de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe van 17 oktober 2017 (nr. 2017/4898) en het besluit Vaststelling Subsidieplafonds 2018 van 11 december 2017 (nr. 2017/5952)

BESLUITEN:

voor de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe voor het kalenderjaar 2018 het subsidieplafond te wijzigen van € 100.000,-- naar € 125.000,--.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

Uitgegeven 18 oktober 2018

Ondertekening