Regeling vervallen per 22-12-2022

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent archiefbescheiden Archiefverordening BsGW

Geldend van 16-10-2018 t/m 21-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent archiefbescheiden Archiefverordening BsGW
Citeertitel Archiefverordening BsGW
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 40 van de Archiefwet 1995
  2. artikel 41 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2018 22-12-2022 nieuwe regeling

13-12-2011

bgr-2018-1247

Onbekend.