Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81DABDB4, tot vaststelling van de wijziging van de Beleidsregels natuur en landschap 2017

Geldend van 25-02-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 september 2018, nr. 81DABDB4, tot vaststelling van de wijziging van de Beleidsregels natuur en landschap 2017
Citeertitel Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht 2017
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.13 van de Wet natuurbescherming
 2. artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming
 3. artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming
 4. artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming
 5. artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming
 6. artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming
 7. artikel 3.6 van de Wet natuurbescherming
 8. artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming
 9. artikel 3.9 van de Wet natuurbescherming
 10. artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming
 11. artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming
 12. artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming
 13. artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming
 14. artikel 3.34 van de Wet natuurbescherming
 15. artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming
 16. artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming
 17. artikel 4.5 van de Wet natuurbescherming
 18. artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming
 19. artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming
 20. artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming
 21. artikel 2.7 van het Besluit natuurbescherming
 22. artikel 2.8 van het Besluit natuurbescherming
 23. artikel 2.5 van de Regeling natuurbescherming
 24. bijlage 1 van de Regeling natuurbescherming
 25. artikel 3B.1 van het Vuurwerkbesluit
 26. artikel 3B.3 van het Vuurwerkbesluit
 27. amvb Besluit emissiearme huisvesting
 28. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR601138/CVDR601138_1.html
 29. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 30. artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art. 2.2, tweede lid, onder c, treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2017 in werking en artikel 3.6, zevende lid, treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018 in werking

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2022 01-01-2024 artt. 1, 3.2.3 en bijlage 4

22-02-2022

prb-2022-2205

2022-08
01-04-2021 25-02-2022 intitule, artt. 1, 2.2, 3.7, 4.4, 5.1 - 5.7

23-03-2021

prb-2021-2433

2021-17
09-10-2018 01-04-2021 Nieuwe regeling

25-09-2018

prb-2018-7438

81DABDB4