Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)  

Code 5422

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

 

Artikel 1

Het gehele openbare gebied, inclusief overdekte winkelcentra, wordt aangewezen als plaats waar het verboden is een hond los te laten lopen (aanlijnplicht), uitgezonderd:

 • 1.

  uitlaatzones;

 • 2.

  uitrengebieden zoals aangegeven op bijgevoegde kaarten;

 • 3.

  het Schollebos, met uitzondering van het evenemententerrein (het grote grasveld);

 • 4.

  Sportpark Schenkel.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:57, lid 1 onder a en lid 2 APV 2013 - Loslopende honden wordt ingetrokken.

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouder,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam