Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent uitvoering bomenverordening Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018

Geldend van 24-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent uitvoering bomenverordening Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018
Citeertitel Nadere regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015, versie februari 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Leiden/CVDR398532/CVDR398532_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere Regels uitvoering Bomenverordening Leiden 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2018 nieuwe regeling

13-02-2018

gmb-2018-213644

Onbekend.