Beleid handhaving overhangend en belemmerend groen Heemstede 2018

Geldend van 15-10-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid handhaving overhangend en belemmerend groen Heemstede 2018
Citeertitel Beleid handhaving overhangend en belemmerend groen Heemstede 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heemstede/CVDR384351/CVDR384351_4.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Beleid overhangend en belemmerend groen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2018 nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-213325

Onbekend.