Regeling vervallen per 01-01-2023

Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018

Geldend van 30-12-2021 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021 01-01-2023 actualisatie

09-11-2021

gmb-2021-481589

Onbekend.
16-12-2020 30-12-2021 artikel 2:73b

10-12-2020

gmb-2020-332263

Z.61544
09-10-2018 01-10-2018 16-12-2020 Nieuwe regeling

31-05-2018

gmb-2018-207601

Z.33068