Algemene subsidieverordening gemeente Beesel

Geldend van 08-10-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Beesel
Citeertitel Algemene subsidieverordening van de gemeente Beesel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidieverordening Beesel 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Algemene Subsidieverordening Welzijn gemeente Beesel, vastgesteld op 19 december 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2018 nieuwe regeling

24-09-2018

gmb-2018-207321

Onbekend.