Beleidsregels Standplaatsenbeleid 2019 Gemeente Steenbergen

Geldend van 02-10-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Standplaatsenbeleid 2019 Gemeente Steenbergen
Citeertitel Standplaatsenbeleid 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenbergen/384382/384382_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-10-2018 nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-207077

BM1803793