Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gorinchem

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gorinchem

Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Gorinchem maken hierbij bekend dat per 1 juli 2018 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gorinchem wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn van de LOGA-circulaire (TAZ/U201800181) zien op de tekstuele wijziging artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR.

Artikel 1:2 sub c wordt gewijzigd en komt te luiden:

de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

In artikel 10d:26 lid 2 en lid 3 worden de woorden ‘salaris en de toegekende salaristoelage(n)’ vervangen door: ‘grondslag’.

In artikel 10d:31 lid 1 worden de woorden ‘WW-uitkering’ vervangen door: ‘werkloosheidsuitkering’.

Ondertekening