Regeling vervallen per 06-01-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling van Innovatieve Concepten ten behoeve van een duurzame land- en tuinbouw en de nadere regels Openstellingsbesluit Innovatieve concepten, 2018

Geldend van 09-10-2018 t/m 05-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling van Innovatieve Concepten ten behoeve van een duurzame land- en tuinbouw en de nadere regels Openstellingsbesluit Innovatieve concepten, 2018
Citeertitel Openstellingsbesluit Innovatieve concepten, 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR610190/CVDR610190_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2018 06-01-2019 nieuwe regeling

21-09-2018

prb-2018-7396

2018-011081
02-10-2018 09-10-2018 nieuwe regeling

21-09-2018

prb-2018-7131

2018-011081