Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling van de uitvoering van projecten LEADER-Achterhoek en nadere regels Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018

Geldend van 19-06-2020 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent de openstelling van de uitvoering van projecten LEADER-Achterhoek en nadere regels Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018
Citeertitel Openstellingsbesluit Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek, oktober 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR610190/CVDR610190_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2020 01-10-2018 01-01-2020 aanhef, artikel 1, 3, toelichting

09-06-2020

prb-2020-3784

Onbekend.
12-02-2019 01-10-2018 19-06-2020 artikel 3

17-01-2019

prb-2019-965

2018-011078
02-10-2018 12-02-2019 nieuwe regeling

21-09-2018

prb-2018-7128

2018-011078