Inkoopbeleid MGR 2017

Geldend van 06-07-2017 t/m heden

Intitulé

Inkoopbeleid MGR 2017

Het algemeen bestuur van de MGR besluit:

Het bijgevoegde Inkoopbeleid MGR 2017 vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR op 5 juli 2017,

De secretaris,

I. Hol

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls