Aanstellingsbesluit deurwaarders

Geldend van 19-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-09-2018

Intitulé

Aanstellingsbesluit deurwaarders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem;

Gelet op het bepaalde in artikel 231 lid 2 sub E, van de Gemeentewet en artikel 1;2 van de CAR-UWO;

Besluiten:

I. Met ingang van 11 september 2018 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder, de deurwaarders van Flanderijn Invordering B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Pastoor Wijnhovenpark 3, 5801 BZ Venray.

Ondertekening

Hattem, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van Hattem,

Secretaris, Burgemeester,