Regeling vervallen per 12-11-2018

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur Amstelveen 2018, tweede wijziging

Geldend van 01-10-2018 t/m 11-11-2018

Intitulé

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur Amstelveen 2018, tweede wijziging

Zaaknummer: Z-2018/044540 Documentnummer: D-2018/234247

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen besluiten:

 • 1.

  het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2018, eerste wijziging van 17 april 2018, zaaknummer Z-2018/021211 met bijlagen in te trekken;

 • 2.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de maximale parkeerduur en de wijze waarop tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017 mag worden geparkeerd vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 “Plaats, duur, tijdstip en wijze van betaald parkeren”;

 • 3.

  de plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017 vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 “Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd”.

Overwegingen en motivering:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 17 april 2018, zaaknummer

Z-2018/021211, het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2018, eerste wijziging vastgesteld. Door uitbreiding van het betaald parkeren in het vergunninggebied 16 (Randwijck) dient het besluit te worden aangepast. Dit is nodig in verband met de hoge parkeerdruk en het weren van langparkeerders. Vooral op doordeweekse dagen overdag is sprake is van een hoge parkeerdruk. De reguleringstijden worden daarop afgestemd.

Daarnaast worden de parkeerhavens voor de woningen Amsteldijk-Zuid 23 tot en met 40 aangewezen als belanghebbendenplaatsen voor het parkeren door vergunninghouders en toegevoegd aan vergunninggebied 40. Deze maatregel vergroot de beschikbaarheid van deze parkeerplaatsen voor bewoners.

Als gevolg hiervan dienen bijlage 1 en 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2018, eerste wijziging te worden aangepast.

Voor de overzichtelijkheid wordt het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2018, eerste wijziging ingetrokken en wordt een nieuw Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2018, tweede wijziging vastgesteld waarin zowel de parkeerapparatuurplaatsen als de belanghebbendenplaatsen voor het parkeren door vergunninghouders in de gemeente opnieuw worden aangewezen.

Het besluit is gebaseerd op artikel 2 van de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen Amstelveen 2017.

Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Titel:

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Amstelveen 2018, tweede wijziging.

Ondertekening

Amstelveen, 11 september 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

Mr. J.C.M. Otten

Juridisch adviseur verkeer

Bijlage 1. Plaats, duur, tijdstip en wijze van betaald parkeren

1.a. Plaats, duur en tijdstip betaald parkeren

A. In tariefzone A als bedoeld in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017:

 • Rembrandtweg: Het gedeelte tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de kruising met de Pieter Lastmanweg en de Galerij, parkeerduur: Maximaal 2 uur

 • Galerij, twee plaatsen bij nummer 152, parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 • Pieter Lastmanweg: Het gedeelte tussen de Rembrandtweg en de Ferdinand Bolweg, parkeerduur: Maximaal 2 uur.

 • Pieter Lastmanweg: Het gedeelte tussen de Ferdinand Bolweg en de Gerard Doulaan, parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 • Nieuw Loopveld, parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

 • Handelsweg: de parkeerhavens aan de zuidzijde bij het Buitenplein, parkeerduur: Maximaal 1 uur.

 • Stadstuinen: Het parkeerterrein aan de oostkant bij het Handelsplein, parkeerduur: Maximaal 1 uur.

 • Mr. G. Groen van Prinstererlaan: Het gedeelte aan de noordzijde naast het gebouw Rembrandtweg 168-220 (even nummers), parkeerduur: Maximaal 0,5 uur.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

 • Stroombaan, parkeerduur: Maximaal 3 uur.

 • Wisselstroom, parkeerduur: Maximaal 3 uur.

 • Mr. G. Groen van Prinstererlaan: Het parkeerterrein achter de slagboom ten noordoosten van het pand Stroombaan 4, parkeerduur: Maximaal 3 uur.

Tijden: donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur, zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

De wijze van betaling in tariefzone A: GSM, creditcard, pinpas (Maestro).

B. In tariefzone B als bedoeld in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017:

Gebied 15:

Het parkeerterrein van Bankrashof ten noorden van het gebouw Bankrashof 51-83, en de parkeerplaatsen aan de oost- en noordkant van de rijbaan van Bankrashof die direct ten oosten van het gebouw Traviatastraat 2 vanaf de Traviatastraat naar de De Parelvisserslaan loopt.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro).

Gebied 16: Randwijck

Straten: Bos en Vaartlaan, met inbegrip van de openbare parkeerterreinen aan de voor-en achterzijde van het flatgebouw Bos en Vaartlaan 42-122H, Henegouwselaan, Catharina van Clevepark, Berkenrodelaan, het gedeelte van de Eikenrodelaan vanaf de Bos en Vaartlaan tot aan de Jacob de Graeflaan aan de westzijde en tot aan de Bourgondischelaan aan de oostzijde, Iepenrodelaan, Oosterhoutlaan, Laan van Bloemenhove, Boekenrodelaan, het gedeelte van de Rentmeesterslaan tussen de Bos en Vaartlaan en de Jacob de Graaflaan, Hendrik van Borsselenkade, Margriete van Clevelaan, Catharina van Clevelaan, Laanhorn, Plantsoen Laanhorn, Baljuwenlaan, Gerrit van Heemskerklaan, Barend van Dorenweerdelaan, Schepenenlaan, Willem van Beijerenlaan, Van Spaenstraat, Koen van Oosterwijklaan, Randwijcklaan, het gedeelte van de Amsterdamseweg tussen de Nieuwe Kalfjeslaan en de Keizer Karelweg, het gedeelte van de Amsterdamseweg ten oosten van de spoorwegovergang bij de Emmakade, het gedeelte van de Keizer Karelweg ten noorden van Laan Walcheren, Margaretha van Borsselenlaan, Hoeksewaard, Flakkeestraat, Voornsehoek, Tien-gemeten, Rottumerstraat, Schiermonnikoogstraat, Amelandstraat, de Terschellingstraat en de Vlielandstraat tussen de Terschellingstraat en Laan Rozenburg.

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro).

Gebied 20:

 • Kostverlorenhof: Het parkeerterrein achter de flat Eleanor Rooseveltlaan 2-110, de toegangsweg naar dit parkeerterrein vanaf de Eleanor Rooseveltlaan en de parkeerplaatsen in de parkeerstroken aan de uiterste noord-, west-, zuid- en oostkant van het gedeelte van het parkeerterrein van Kostverlorenhof voor het flatgebouw Kostverlorenhof 100-160, met inbegrip van de parkeerplaatsen aan weerszijden van het gedeelte van dat parkeerterrein voor de panden Kostverlorenhof 148 tot en met 151;

 • Eleanor Rooseveltlaan: de parkeerplaatsen in de parkeerhaven aan de oostkant voor het flatgebouw Eleanor Rooseveltlaan 2-110 (even nummers);

 • Straat van Messina: 10 plaatsen aan de zuidkant bij het pand nummer 5.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro).

Gebied 30:

de parkeerterreinen van Groenhof, met uitzondering van de noordelijke strook ten noorden van het flatgebouw Groenhof 1-110.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 2 uur.

De wijze van betaling: GSM, creditcard, pinpas (Maestro).

C. In tariefzone C als bedoeld in de tarieventabel bij de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017.

Gebied 1-west:

Straten: Dr. C. Lelyplantsoen, Mr. P.J.M. Aalberselaan, Corneillelaan, Lucebertlaan, Jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeeklaan, Galerij, uitgezonderd de parkeerapparatuurplaatsen bij nummer 152.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

Gebied 2:

Straten: Het parkeerterrein aan de Burgemeester Haspelslaan tegenover de Kamerlingh Onnesstraat (Walgemoed), Kamerlingh Onnesstraat, Laan van Deshima, de parkeerplaatsen op het parkeerterrein ten oosten van de flat Mr. G. Groen van Prinstererlaan 331-401. (gedeelte voor de slagboom) en de parkeerplaatsen voor de slagboom ten noorden van het gebouw Stroombaan 4.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, donderdag tevens van 20.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

Gebied 3:

Straat: Meander: De hofjes aan de zuidkant van de doorgaande weg en de parkeerstrook aan de noordkant van de Meander achter de panden Stadsplein 96 en 97 en voor de woningen Meander 12-42 (even nummers).

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 20.00 uur, donderdag tevens van 20.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

Gebied 11:

Straten: Het gedeelte van de Thorbeckelaan tussen de Mr. Troelstralaan en de Keizer Karelweg, Goeman Borgesiuslaan, Keucheniuslaan, Wibautlaan, Cort van der Lindenplantsoen, Ruys de Beerenbroucklaan, Dr. D. de Visserlaan, De Savornin Lohmanlaan, de ventweg van de Keizer Karelweg tussen de Thorbeckelaan en de De Savornin Lohmanlaan.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

Gebied 12:

Straten: De parkeerplaatsen aan de oostkant van het gedeelte van de Keizer Karelweg tussen de Heemraadschapslaan en de Graaf Aelbrechtlaan, het gedeelte van de Heemraadschapslaan ten oosten van de Keizer Karelweg, de gedeelten van de Graaf Aelbrechtlaan ten oosten van de Keizer Karelweg aan weerszijden van de vijver, het gedeelte van de De Ruyschlaan ten zuiden van de Graaf Aelbrechtlaan, Michiel van Miereveldlaan, Jan Lievensweg, het gedeelte van de Frans Halslaan ten westen van de Rembrandtweg, het gedeelte van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Keizer Karelweg en de Rembrandtweg, het tussen de woningen Mr. G. Groen van Prinstererlaan 43 en 44 gelegen weggedeelte dat vanaf deze laan naar de Heemraadschapslaan loopt, de ventweg aan de westkant van het gedeelte van de Rembrandtweg tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Graaf Aelbrechtlaan.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

Gebied 13:

Straten: Het gedeelte van de Mr. G. Groen van Prinstererlaan voor de panden nummers 100-120, de ventweg aan de oostkant van het gedeelte van de Rembrandtweg tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Lucas van Leydenweg met inbegrip van het parkeerterrein voor het gebouw Rembrandtweg 168-220, Judith Leijsterweg, het gedeelte van de Lucas van Leydenweg tussen de Rembrandtweg en de Judith Leijsterweg, Jan van Goyenlaan, Carel Fabritiuslaan, het gedeelte van de Frans Halslaan ten oosten van de Rembrandtweg, het parkeerterrein van Runmoolen bij de appartementen en woningen 1 tot en met 161 (oneven nummers), met uitzondering van vijf parkeerplaatsen naast de toegang naar dit parkeerterrein ten westen van het perceel Runmoolen 163 en het gedeelte van De Catoenboom tussen Runmoolen en Tulpenburg aan de zuidkant van de percelen De Catoenboom 1 en Tulpenburg 20.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

Gebied 14:

Straten: Burgemeester Haspelslaan tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Prof. Paul Scholtenlaan (uitgezonderd het parkeerterrein bij de panden nummers 129-131), Karel Doormanweg, Kardinaal de Jongstraat, Prof. Lorentzlaan, Dr. Eykmanstraat, Prof. Paul Scholtenlaan, Mr. G. Groen van Prinstererlaan tussen de Burgemeester Haspelslaan en de Van Heuven Goedhartlaan (noordzijde), de Van Heuven Goedhartlaan tussen de Mr. G. Groen van Prinstererlaan en de Prof. Paul Scholtenlaan met inbegrip van de parkeerterreinen bij de flats nummers 125-323 (oneven nummers).

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur, maximaal 4 uur. Voor het gedeelte van de Burgemeester Haspelslaan tussen de nummers 137 en 139: Alleen maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Parkeerduur: Maximaal 4 uur.

De aangewezen plaatsen zijn de openbare parkeerplaatsen in beheer en eigendom bij de gemeente Amstelveen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, gehandicaptenparkeerplaatsen, de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzones, de autodateplaatsen, de laad- en losplaatsen en de oplaadplaatsen elektrische motorvoertuigen.

Op landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017 is geen parkeerbelasting verschuldigd.

1.b. Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur langs elektronische weg door middel van een creditcard of pinpas. Het saldo van de gebruikte creditcard(s) en pinpas(sen) dient ten minste zo groot te zijn als nodig is om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren. Deze parkeerduur mag de vastgestelde maximale parkeerduur niet overschrijden.

 • 2.

  Bij parkeerapparatuur met kentekeninvoer dient het kenteken te worden ingevoerd van het voertuig waarmee wordt geparkeerd. Wanneer het ingevoerde kenteken niet overeenstemt met dat van het voertuig waarmee wordt geparkeerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017.

 • 3.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur via een telefoon door het inloggen op de centrale computer.

 • 4.

  Ter zake van het parkeren met een voor de gebieden 1-west, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 en/of 30 afgegeven digitale parkeervergunning dient het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd op de activeringspagina te worden geactiveerd. Wanneer het kenteken niet is geactiveerd, wordt belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017.

 • 5.

  Na inwerkingstelling is verlenging van de parkeertijd niet toegestaan tot één uur na afloop van de periode waarvoor de parkeerbelasting is voldaan.

Bijlage 2. Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017, zijn:

Gebied 1-oost:

Straten: Ferdinand Bolweg, Adriaen van Ostadelaan, Govert Flincklaan, Gerard Doulaan.

Tijden: maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur, zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Gebied 21:

Straat: Het noordelijke gedeelte van het parkeerterrein van het Westelijk Halfrond bij de flats 317-485 (oneven nummers).

Tijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Gebied 33:

Straat: 5 plaatsen op het parkeerterrein ten oosten van het pand Ouderkerkerlaan 140.

Tijden: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Gebied 40:

Straten:

Amstelzijde: 16 parkeerplaatsen ten zuidwesten van het pand Amstelzijde 85A,

7 parkeerplaatsen bij de panden nummers 65-69 (oneven nummers), 3 parkeerplaatsen bij het pand nummer 52,

Amstelzijde/Amsteldijk Zuid: 13 plaatsen ten zuiden van de gebouwen Amstelzijde 1 en 3 en de plaatsen in de parkeerhavens voor de woningen Amsteldijk Zuid 23 tot en met 40.

Tijden: alle dagen van 11.00 uur tot 24.00 uur.

De aangewezen plaatsen zijn de openbare parkeerplaatsen in beheer en eigendom bij de gemeente Amstelveen, uitgezonderd de in de gebieden gelegen taxistandplaatsen, gehandicaptenparkeerplaatsen, de parkeerplaatsen in de parkeerschijfzones, de in bijlage 1 aangewezen parkeerapparatuurplaatsen, de autodateplaatsen, de laad- en losplaatsen en de oplaadplaatsen elektrische motorvoertuigen.

Het parkeren voor vergunninghouders geldt niet op de landelijk erkende feestdagen als bedoeld in de Parkeerverordening Amstelveen 2013 en de Verordening parkeerbelastingen 2017.

Ter zake van het parkeren met een digitale parkeervergunning wordt slechts dan met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b. van de Verordening parkeerbelastingen Amstelveen 2017 geparkeerd, wanneer het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd op de activeringspagina is geactiveerd.

Autodateplaatsen

De aangewezen autodateplaatsen (per locatie één plaats) zijn:

 • Lindenlaan, zuidzijde, bij de kruising met de Van der Hooplaan

 • Asserring, zuidzijde, bij de woning nummer 2

 • Jupiter, parkeerterrein, bij het pand Jupiter 1-79 (oneven nummers)

 • Van der Leeklaan, noordzijde, bij de kruising met de Van der Hooplaan

 • Kostverlorenhof, parkeerterrein, bij het pand nummer 2

 • Texelstraat, westzijde, bij Laan Walcheren

 • Kotter, naast het pand Punter 467

 • Dr. Eykmanstraat, oostzijde, bij de Mr. G. Groen van Prinstererlaan

 • Keizer Karelweg, ventweg, bij het gebouw Keizer Karelweg 259-281 (oneven nummers)

 • Uilenstede, langs de doorgaande rijbaan (zuidkant) bij de toegang naar het par-keerterrein bij het pand Uilenstede 71A tot en met 77H

 • Uilenstede, op het parkeerterrein bij het pand Uilenstede 226-278

 • Mr. S. van Houtenlaan, bij de kruising met de Graaf Aelbrechtlaan

 • Van Heuven Goedhartlaan, oostzijde bij de kruising met de De Beerebijt

 • Wolga, op het noordoostelijke deel van het parkeerterrein

 • Catharina van Clevepark, noordzijde noordelijke rijbaan, ten westen van de krui-sing met de Oosterhoutlaan

Tijden: alle dagen.