Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

Geldend van 21-09-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Zundert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Citeertitel Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Vastgesteld door geattribueerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Archiefwet 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding wijkt af van de datum genoemd in artikel 5 lid 1 van deze verordening. Deze Verordening is vastgesteld door het AB van de GR West-Brabants Archief.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2018 01-07-2018 Nieuwe regeling

28-03-2018

gmb-2018-195865

Onbekend.