Bijdrageregeling waardevolle bomen

Geldend van 11-09-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gemert-Bakel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bijdrageregeling waardevolle bomen
Citeertitel Bijdrageregeling waardevolle bomen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2018 Nieuwe regeling

15-03-2018

gmb-2018-192070

4609-2018:633200