Regeling vervallen per 04-02-2022

Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Uden

Geldend van 17-10-2018 t/m 03-02-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Uden
Citeertitel Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Uden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Betreft 10e wijziging van de APV Uden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

- Beleidsregel sluitingstijden 2014

- Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid

- Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten

- Beleidslijn voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2013

- Aanwijzing gebied ex art. 2.4.8, eerste lid, APV Uden over hinderlijk drankgebruik (vastgesteld 02-07-1996; bekendgemaakt 03-07-1996; in werking 15-07-1996

- Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Uden

- Aanwijzingsbesluit cameratoezicht horecaconcentratiegebied Uden 05-10-2016 / Gemeenteblad 2016, 137223

- Aanwijzingsbesluit controle Algemene Plaatselijke Verordening 20-07-2016 / Gemeenteblad 2016, 99444

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2018 04-02-2022 Wijziging artt. 2.25, 2.29, 2.29a, 2.30c, 2.79, 2.80

05-07-2018

gmb-2018-219174

D00132142
07-09-2018 17-10-2018 Nieuwe regeling

05-07-2018

gmb-2018-190841

D00132142