Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018, PZH-2018-657385905 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018

Geldend van 05-11-2019 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018, PZH-2018-657385905 (DOS 2013-0010135) tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018 (Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018) en gewijzigd bij besluit van 11 december 2018
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 niet-productieve investeringen water Zuid-Holland september 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Natuur en landschap, Recreatie en natuur, algemeen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Zuid-Holland/368214/CVDR368214_9.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In de regeling is bepaald dat zij vervalt op 31 december 2024. Maar na afloop van de openstellingsperiode kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. Daarna is de regeling echter nog twee keer gewijzigd (deelplafonds). De uitwerkingtredingsdatum is gezet op 1 januari 2020, na de laatste wijziging.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2019 01-01-2020 artikel 2

29-10-2019

prb-2019-7181

PZH-2019-692628218 (DOS 2013-0010135)
13-12-2018 05-11-2019 wijziging van artikel 2, eerste lid

11-12-2018

prb-2018-9101

PZH-2018-671303644
30-08-2018 13-12-2018 Nieuwe regeling

28-08-2018

prb-2018-6308

PZH-2018-657385905