Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018)

Geldend van 22-08-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oudewater
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende regels voor de jeugdhulp 2018 (de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018)
Citeertitel Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangen de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Oudewater 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2018 nieuwe regeling

10-07-2018

gmb-2018-179613

Onbekend.