Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’

Geldend van 21-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’
Citeertitel Beleidsregel uitleg begrip ‘havengerelateerd’
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1709.indterrmoerdijk-BP40

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2018 Nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-177135

Onbekend.