Regeling vervallen per 07-04-2022

Verordening op de raadscommissies van de gemeente Bergen op Zoom.

Geldend van 29-04-2021 t/m 06-04-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen op Zoom
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op de raadscommissies van de gemeente Bergen op Zoom.
Citeertitel Verordening op de raadscommissies gemeente Bergen op Zoom 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies gemeente Bergen op Zoom 2018
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De wijziging als bedoeld onder 1, na een jaar te evalueren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2021 07-04-2022 Derde wijziging

25-03-2021

gmb-2021-125360

Onbekend.
14-08-2020 29-04-2021 2e wijziging, art. 15.

09-07-2020

gmb-2020-203073

RVB18-0077
14-12-2018 14-08-2020 Gewijzigde verordening

13-11-2018

gmb-2018-260479

RVB18-0077
23-08-2018 14-12-2018 nieuwe regeling

05-07-2018

gmb-2018-176819

Onbekend.